Sheet nhạc bài Kiên Giang mình đẹp lắm


Xem hợp âm Tải sheet về máy


Hợp âm ca khúc
Kiên Giang mình đẹp lắm

Chiều xuống [G] đứng bên cầu nghe sóng biển Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ Kiên [Em] Giang mình đẹp làm [G] sao. Bóng mây sánh đôi bóng núi...

Nghe bài hát

Quang Linh A

Trí Quang G#

Ngọc Sơn G#

Mắt Ngọc E