Sheet nhạc bài Tóc mai sợi vắn sợi dài


Xem hợp âm Tải sheet về máyHợp âm ca khúc
Tóc mai sợi vắn sợi dài

Thuở [A] ấy em [C] vừa thôi kẹp [A] tóc Thuở ấy anh [C] vừa thôi học [A] xong Yêu [C] anh, yêu [D] anh em làm [A] thơ Yêu...

Nghe bài hát

Thái Thanh A

Duy Quang & Thái Hiền C

Vũ Khanh & Ý Lan Bb

Ngọc Hạ & Trần Thái Hòa C

Khánh Linh C

Tứ Ca Nhật Trường A

Mai Khôi B

Duy Quang D

Minh Oanh B