Tóc mai sợi vắn sợi dài

Sáng tác: Phạm Duy | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 14568

b [A] #
x2

Thuở [A] ấy em [C] vừa thôi kẹp [A] tóc
Thuở ấy anh [C] vừa thôi học [A] xong
Yêu [C] anh, yêu [D] anh em làm [A] thơ
Yêu em, yêu [D] em anh soạn [A] nhạc.

Thuở ấy thơ [C] còn non mùi [A] sữa
Thuở ấy tiếng [C] đàn nghe vụng [A] quá
Cho [C] nên không [D] khoe nhau bài [A] thơ
Cho nên không [D] khoe nhau bài [A] nhạc.

Ở [G] nhà mẹ dạy câu [A] ca
Mang ra cho anh nghe [C] nhé
Ở nhà mẹ dạy câu [A] ru
Mang ra cho nhau ghi [C] nhớ
[A] A à! Lan huệ sầu ai lan huệ [D] héo
Lan huệ sầu [A] đời trong [G] héo ngoài [A] tươi. [C] [A] [C]

Từ [A] đó ta [C] thành đôi tình [A] nhân
Từ đó ta [C] cùng vui tình [A] xuân
Yêu [C] nhau, yêu [D] nhau theo thời [A] gian
Xa nhau, xa [D] nhau theo mộng [A] tàn.

Từ đó em [C] làm dâu người [A] ta
Từ đó anh [C] thành anh nghệ [A] sĩ
Em [C] thôi, em [D] thôi không làm [A] thơ
Em yên, em [D] yên vui chuyện [A] nhà.

Còn [G] đời người bạn năm [A] nao
Trôi theo, trôi theo cơm [C] áo
Cười đùa đàn địch xôn [A] xao
Nhưng không quên câu hoa [C] héo
[A] A à! Lan huệ sầu ai lan huệ [D] héo
Lan huệ sầu [A] đời trong [G] héo ngoài [A] tươi. [C] [A] [C]

Đời [A] sống trôi [C] hoài không nghỉ [A] ngơi
Đời sống kéo [C] dài cõi trần [A] ai
Con [C] tim, con [D] tim gieo ngàn [A] nơi
Anh yêu, anh [D] yêu cũng nhiều [A] rồi

Lòng vẫn thương [C] người em tuổi [A] thơ
Lòng vẫn nhớ [C] tình duyên ngày [A] xưa
Bao [C] nhiêu, bao [D] nhiêu thiên trường [A] ca
Không qua, không [D] qua câu mẹ [A] hò

Ngày [G] nào mẹ dạy câu [A] ca
Đôi ta ru nhau trong [C] gió
Ngày rày đọc lại câu [A] thơ
Mưa rơi, mưa rơi trên [C] má.
[A] A à ! Tóc mai sợi vắn sợi [D] dài
Lấy nhau chẳng [A] đặng, thương [G] hoài ngàn [A] năm.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận
Nghe bài hát

Thái Thanh A

Duy Quang & Thái Hiền C

Vũ Khanh & Ý Lan Bb

Ngọc Hạ & Trần Thái Hòa C

Khánh Linh C

Tứ Ca Nhật Trường A

Mai Khôi B

Duy Quang D