Những sáng tác của nhạc sĩ Lead Belly

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Lead Belly

Cotton fields   Sáng tác: Lead Belly
1. [G] When I was a little bitty baby My mama would [C] rock me in the [G] cradle In them old cotton fields back [D7] home 2. It was [G] down in Louisiana Just about a [C] mile from…
Ca sĩ thể hiện: C.C.R, Johnny Cash Nhạc Quốc tế
Tác giả Lead Belly

Chưa có thông tin về tác giả này.