Những sáng tác của nhạc sĩ Lm. Huyền Linh

Có 3 bài hát của nhạc sĩ Lm. Huyền Linh

Ave Maria con dâng lời   Sáng tác: Lm. Huyền Linh  
1. [Am] Ave [F] Maria con dâng [C] lời chào [E7] Mẹ [Am] Ave [F] Maria con dâng [Am] lời chào Mẹ [F] Khi tàn [E7] màu nắng [Am] chiều, và [C] khi sương đêm nặng [Em] gieo [Am] Con…
Ca sĩ thể hiện: Ngọc Hạ, Nguyễn Sang, Hà Thanh Xuân, Hương Lan, Lưu Hồng Nhạc Thánh ca
Lời mẹ nhắn nhủ   Sáng tác: Lm. Huyền Linh  
1. [Em] Năm xưa trên cây sồi làng [C] Fatima xa [Am] xôi [G] Có Đức Mẹ Chúa [Em] Trời hiện [C] ra uy linh sáng [G] chói [Em] Mẹ nhắn nhủ người [Am] đời hãy [D] mau ăn năn…
Ca sĩ thể hiện: Mai Thiên Vân, Tâm Đoan, Lê Quốc Tuấn, Ngọc Lan Nhạc Thánh ca
Phúc cho những ai   Sáng tác: Lm. Huyền Linh  
ĐK: [F] Phúc cho những [C] ai tôn sợ Thiên [Dm] Chúa [F] Phúc cho những [C] ai sống theo lời [F] Người. 1. Hiền [F] thê trong gia cư [Bb] bạn như [Gm] một thân nho tốt [C] tươi…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Exodus Nhạc Thánh ca
Tác giả Lm. Huyền Linh

Chưa có thông tin về tác giả này.