Những sáng tác của nhạc sĩ Islam

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Islam

If you want to sing out sing out   Sáng tác: Islam & Yusuf
1. Well, [G] if you [C] want to sing [G] out, sing [F] out And [G] if you [C] want to be [G] free, be [Am] free Cause there's a [Dm] million [Am] things to [G] be You [C] know…
Ca sĩ thể hiện: Cat Stevens Nhạc Quốc tế
Tác giả Islam

Chưa có thông tin về tác giả này.