Những sáng tác của nhạc sĩ Thu Giang

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Thu Giang

Dừng bến   Sáng tác: Tuấn Khanh & Thu Giang  
1. Gió lạnh sương xa nặng hạt [Em] rồi Chiều nay dừng tạm quán này [C] thôi [Em] Tha hương còn đắm say dời [Am] trai Kiếp [D] phong sương còn miệt [G] mài Bụi đường che kín bờ [B7]…
Ca sĩ thể hiện: Nhật Trường, Hoài Nam, Giao Linh (trước 75) Nhạc Vàng
Tác giả Thu Giang

Chưa có thông tin về tác giả này.