Những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước

Chúng con bên giấc ngủ của Người (Chúng con canh giấc ngủ cho Người)   Sáng tác: Nguyễn Đăng Nước
1. Vinh [C] quang con đứng bên [Dm] Người Canh cho Bác ngủ ngon [G] giấc Trên [C] môi như Bác vẫn [Dm] cười Bác [G] vui vì khắp non sông Cháu con trở về sum [C] vầy 2. Nghiêm…
Ca sĩ thể hiện: Thu Hiền, Trọng Tấn & Hồng Vy Nhạc Đỏ
Tác giả Nguyễn Đăng Nước

Chưa có thông tin về tác giả này.