Những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thanh Việt

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thanh Việt

Khung trời kỷ niệm   Sáng tác: Tú Nhi & Hoàng Thanh Việt  
1. Hôm nao thu về lá rụng ngoài [Em] song Ngắm cánh chim trời đôi mắt em [Am] mong Mong [C] chim bay mỏi [Am] cánh Mong [D] thu thôi tàn [G] úa Để [B7] lòng mình vơi nhung nhớ.…
Ca sĩ thể hiện: Chế Linh (trước 75) Nhạc Vàng
Tác giả Hoàng Thanh Việt

Chưa có thông tin về tác giả này.