Những sáng tác của nhạc sĩ Chân Quang

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Chân Quang

Theo dấu chân thầy   Sáng tác: Chân Quang
1. Ngày [Am] xưa, con bơ vơ trong đời u [C] tối Trầm [Dm] luân nghe đau thương kiếp [E7] làm con [Am] người Từ [G] khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn [E7] lối Đưa con thoát cuộc sống…
Ca sĩ thể hiện: Dzoãn Minh Nhạc Phật giáo
Tác giả Chân Quang

Chưa có thông tin về tác giả này.