Những sáng tác của nhạc sĩ Amư Nhân

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Amư Nhân

Bến nước tình yêu   Sáng tác: Amư Nhân
Né ne [Bb] hé he hé he hé [F] hẹ, né ne [Am] hé he hé he hè [Dm] he Né ne [Bb] hé he hé he hé [F] hẹ, né ne [Am] hé he hé he hè [Dm] he…
Ca sĩ thể hiện: Kim NGọc & Thập Ariya Nhạc Trữ tình
Chiếc nhẫn mưta   Sáng tác: Amư Nhân
1. Anh [Gm] yêu chiếc nhẫn mư ta Em yêu chiếc nhẫn ân [Bb] tình Tuổi ấu [Cm] thơ như cây liền cành Mà tình lớn [F] lên như chim liền [Bb] cánh. Xuân [F] xanh thấm thoát qua mau…
Ca sĩ thể hiện: Duy Phúc, Amư Nhân & Kim Phụng Nhạc Trữ tình
Tác giả Amư Nhân

Chưa có thông tin về tác giả này.