Những sáng tác của nhạc sĩ Robert Burns

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Robert Burns

Auld Lang Syne   Sáng tác: Robert Burns
1. Should [G] auld acquaintance [D] be forgot and [G] never brought to [C] mind? Should [G] auld acquaintance [D] be forgot and days of [C] auld [D] lang [G] syne Chorus: For [G] auld lang [D] syne my dear…
Ca sĩ thể hiện: Rod Stewart, Boney M, Mariah Carey, Gregorian, Susan Boyle, Lead Michele Nhạc Thánh ca
Tác giả Robert Burns

Chưa có thông tin về tác giả này.