Những sáng tác của nhạc sĩ Đặng Được

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Đặng Được

Bài hát tặng thầy   Sáng tác: Đặng Được
1. Mênh mông mênh [Am] mông những điệu [E7] ca buồn Thênh thang thênh [Dm] thang những bài [Am] ca vui Đêm nay đầy [F] sao bao mái [Dm] đầu thổn [Am] thức Hát cho đời [E7] vui với bao…
Ca sĩ thể hiện: Thanh Thúy Nhạc Trữ tình
Xin dâng Phật   Sáng tác: Đặng Được
[Am] Xin dâng Phật đôi [Dm] mắt của [Am] con Từ [F] khi có ánh sáng [Dm] Quán Thế [E7] Âm dẫn [Am] đường không nhìn vào tăm tối [Dm] Xin dâng Phật môi [Am] miệng của con Lòng [G]…
Ca sĩ thể hiện: Dzoãn Minh Nhạc Phật giáo
Tác giả Đặng Được

Chưa có thông tin về tác giả này.