Những sáng tác của nhạc sĩ Glenn Frey & J.D. Souther

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Glenn Frey & J.D. Souther

New kid in town   Sáng tác: Don Henley & Glenn Frey & J.D. Souther
Intro: [E][E][F#m][B][F#m][B][A][B][E][E] [E] There’s talk on the [Emaj7] street, it sounds so fami-[Bsus2] liar [B] [A] great expec -[B] tations, ev’rybody’s [E] watchin’ you [E] People you [Emaj7] meet they all seem to [Bsus2] know you [B] [A] even your…
Ca sĩ thể hiện: The Eagles Nhạc Quốc tế
Tác giả Glenn Frey & J.D. Souther

Chưa có thông tin về tác giả này.