Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Trần Thị Lam

Có 3 bài hát phổ thơ của thi sĩ Trần Thị Lam

Đất nước mình ngộ quá phải không anh?   Sáng tác: nhạc Ngô Tín, thơ Trần Thị Lam
1. Đất nước [Em] mình ngộ [Am] lắm phải không [Em] anh? Bốn ngàn [Am] năm mà [D] dân chưa trưởng [Em] thành Bốn ngàn [Bm] năm mà [C] vẫn còn bú mớm Trước những bất [Bm] công vẫn không…
Ca sĩ thể hiện: Ngô Tín & Erlinda Nhạc Quê hương
Đất nước mình ngộ quá phải không anh?   Sáng tác: nhạc Phượng Mai, thơ Trần Thị Lam
1. Đất nước [Em] mình ngộ quá phải không anh? Bốn ngàn [G] tuổi mà dân không chịu [Em] lớn Bốn ngàn [G] tuổi mà vẫn còn bú [C] mớm Trước những [B7] bất công vẫn không biết kêu đòi…
Ca sĩ thể hiện: Phượng Mai Nhạc Quê hương
Đất nước mình ngộ quá phải không anh?   Sáng tác: nhạc Như Ngọc Hoa, thơ Trần Thị Lam  
1. Đất nước mình [Em] ngộ [C] quá phải không [Em] anh Bốn ngàn năm [G] tuổi mà dân [Bm] không chịu [Em] lớn [B7] Bốn ngàn [Em] tuổi mà vẫn [B] còn bú [Am] mớm Trước những bất [Bm]…
Ca sĩ thể hiện: Hồng Tâm Nhạc Quê hương
Tác giả Trần Thị Lam

Chưa có thông tin về tác giả này.