Những sáng tác của nhạc sĩ Kenneth Bell & Terry Skinner

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Kenneth Bell & Terry Skinner

Even the nights are better   Sáng tác: J. L. Wallace & Kenneth Bell & Terry Skinner
Intro: [C] [Fm] [C] [Fm] [Eb] [Bb] Verse 1: [C] I, [Fm] I was the lonely [C] one [Fm] Wondering what went [C] wrong, why [G] love had [Fm] gone And [Eb] left me [Bb] lonely [C] I, [Fm] I…
Ca sĩ thể hiện: Air Supply Nhạc Quốc tế
Tác giả Kenneth Bell & Terry Skinner

Chưa có thông tin về tác giả này.