Những sáng tác của nhạc sĩ Sheeran

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Sheeran

Thinking out loud   Sáng tác: Sheeran & Amy Wadge
Verse: [C] When your legs don't work like they [F] used to [G] before [C] And I can't sweep you off of your [F] feet [G] [C] Will your mouth still remember the [F] taste of my [G] love [C]…
Ca sĩ thể hiện: Ed Sheeran Nhạc Quốc tế
Tác giả Sheeran

Chưa có thông tin về tác giả này.