Những sáng tác của nhạc sĩ Danski

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Danski

Boom boom boom   Sáng tác: Danski & Benny Andersson & Wessel van Diepen & Björn Ulvaeus
Chord cirle: [F] [C] [Dm] [Bb] [C] [F] [F] Whoa oh [C] whoa [Dm] oh [Bb] Whoa oh [C] whoa [F] oh Vengaboys are back in town [F] Whoa oh [C] whoa [Dm] oh [Bb] Whoa oh [C] whoa [F]…
Ca sĩ thể hiện: Venga Boys Nhạc Quốc tế
Tác giả Danski

Chưa có thông tin về tác giả này.