Những sáng tác của nhạc sĩ Jake Schulze

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Jake Schulze

Miss you   Sáng tác: Jake Schulze & Rami Yacoub
1. [G] I can't sleep, [F] I just can't breathe [C] When your shadow is [F] all over me, baby [G] Don't wanna be a [F] fool in your eyes [C] Cause what we had was [F] built on lies…
Ca sĩ thể hiện: Westlife Nhạc Quốc tế
Tác giả Jake Schulze

Chưa có thông tin về tác giả này.