Những sáng tác của nhạc sĩ Mai Quốc Huy

Có 4 bài hát của nhạc sĩ Mai Quốc Huy

Chín tháng mười ngày (9 tháng 10 ngày)   Sáng tác: Mai Quốc Huy
1. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ [Em] đau Nơi khô con nằm chỗ ướt mẹ [Am] lăn Bao tháng ngày nuôi con vất [Em] vả Cả cuộc đời dầm nắng phơi [B7] sương Thân hao gầy nhìn mẹ…
Ca sĩ thể hiện: Mai Quốc Huy Nhạc Trữ tình
Mẹ ơi   Sáng tác: Mai Quốc Huy
1. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ [Em] đau Nơi khô còn nằm, chỗ ướt mẹ [Am] lăn Bao tháng ngày nuôi con vất [Em] vả Cả cuộc đời dầm nắng phơi [D] sương Thân hao gầy nhìn mẹ…
Ca sĩ thể hiện: Mai Quốc Huy Nhạc Trữ tình
Phật ở trong tâm   Sáng tác: Mai Quốc Huy
1. Tâm [Dm] Phật là ở trong [F] ta Tìm đâu ngày [Am] tháng xa hoa vô [Dm] thường Yêu [C] đương nhân thế mê [F] lầm Lòng ta giải [Am] thoát chữ tâm là [Dm] Phật Phật [C] là…
Ca sĩ thể hiện: Mai Quốc Huy Nhạc Phật giáo
Xin ba mẹ đừng rời xa con   Sáng tác: Mai Quốc Huy
1. Đêm [G] khuya thao thức canh [Em] dài Thương [Am] ba thương mẹ tuổi [D] già Lòng buồn quặng đau xót [Am] xa Mà bây [D] chừ biết tính răng [G] đây 2. Lung lay sớm hôm lo [Em]…
Ca sĩ thể hiện: Mai Quốc Huy Nhạc Trữ tình
Tác giả Mai Quốc Huy

Chưa có thông tin về tác giả này.