Những sáng tác của nhạc sĩ Dolores O'Riordan

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Dolores O'Riordan

Zombie   Sáng tác: Dolores O'Riordan
Intro & Chord circle [Em] [C] [G] [D] x 4 Verse 1: [Em] Another [C] head hangs lowly [G] child is slowly [D] taken [Em] And the violence [C] caused of silence [G] who are we [D] mistaken But you…
Ca sĩ thể hiện: Cranberries Nhạc Quốc tế
Tác giả Dolores O'Riordan

Chưa có thông tin về tác giả này.