Những sáng tác của nhạc sĩ Xuân Lệ

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Xuân Lệ

Thu công viên   Sáng tác: Xuân Điềm & Xuân Lệ
1. Chiều [G] vắng nơi [C] công viên buồn [G] tái tê Nhìn [D7] lá thu bay [Bm] bay lòng [G] ước mơ Chợt [C] nghe hồn lâng lâng [Am] nhớ Nhớ hôm [D7] nào lệ thắm đôi [G] ai…
Ca sĩ thể hiện: Khánh Ly, Lệ Hằng Nhạc Vàng
Tác giả Xuân Lệ

Chưa có thông tin về tác giả này.