Những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Lâm

Có 11 bài hát của nhạc sĩ Thanh Lâm

Giáng sinh trong mái nghèo   Sáng tác: Thanh Lâm  
1. Đêm [Am] nay con [E7] không được tới [Am] nhà thờ Thì xin thắp [G] lên, thắp lên ngọn nến đơn [C] sơ [E7] Mừng [Am] Chúa ngày [E7] xưa giáng sinh hang [Dm] lừa Và [G] nay trong…
Ca sĩ thể hiện: Nguyễn Sang, Hương Lan, Tâm Đoan & Như Quỳnh, Minh Tuyết Nhạc Thánh ca
Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)   Sáng tác: Thanh Lâm
ĐK: Tâm hồn [Em] con hỉ [Am/C] hoan trong [Bm7] Chúa cứu [Em] độ. 1. Hồn con thảnh [Em] thơi sướng [Am] vui trong Chúa ngày [Em] đêm Và khí lực [Am] con vững [Bm7] kiên tăng sức bội [Em]…
Ca sĩ thể hiện: Thanh Lâm Nhạc Thánh ca
Thánh vịnh 121-B   Sáng tác: Thanh Lâm  
ĐK: Lòng tôi mừng [Gm] vui khi [Dm7] người ta nói với [Gm] tôi, "chúng [Eb] ta sẽ tiến [C] vào [Dm7] Nhà Chúa chúng [Gm] ta". 1. Lòng tôi vui [Gm] sướng khi [A7] họ nói với [D7] tôi.…
Ca sĩ thể hiện: Ca đoàn Ngàn Thông, Nhóm Du Ca Nhạc Thánh ca
Thánh vịnh 125   Sáng tác: Thanh Lâm  
ĐK: [Em] CHÚA ĐÃ ĐỐI [C] XỬ ĐẠI [Em] LƯỢNG VỚI CHÚNG [B] CON, [B7] NÊN CHÚNG CON MỪNG [C] RỠ [B] HÂN [Em] HOAN. 1) [Am] Khi Chúa dẫn những [Em] người từ Si-[D7] on bị bắt trở [G]…
Ca sĩ thể hiện: nhóm Du Ca Nhạc Thánh ca
Thánh vịnh 127 (Đáp ca lễ hôn phối)   Sáng tác: Thanh Lâm  
ĐK: THẬT VINH [Em] PHÚC AI [D] NGƯỜI LUÔN KÍNH SỢ [G] CHÚA, [Em] ĂN Ở NGAY [D] LÀNH THEO [B7] ĐƯỜNG LỐI CỦA [Em] NGÀI. 1) Ôi vinh [Em] phúc cho người hằng [Am] sợ Chúa [D] luôn. [B7]…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Du Ca Nhạc Thánh ca
Thánh vịnh 14-C   Sáng tác: Thanh Lâm  
ĐK: LẠY [G] CHÚA, AI [Am] SẼ ĐƯỢC CƯ NGỤ [D] TRONG NHÀ CỦA [G] CHÚA? [C] [G] 1) [G] Người biết sống trong [Am] sạch, biết sống thanh [Em] bần, thực thi công [D] chính. [G] Người chỉ nghĩ…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Du Ca, nhóm Du Ca Nhạc Thánh ca
Thánh vịnh 144   Sáng tác: Thanh Lâm  
ĐK: LẠY [Gm] CHÚA LÀ THIÊN [Eb] CHÚA CỦA [F] CON, CON [Eb] SẼ CHÚC TỤNG DANH [Cm] CHÚA [D] MUÔN MUÔN [Gm] ĐỜI 1) Lạy Chúa con [Cm] thờ, con [F] ngợi ca Chúa ngày [Bb] đêm. [G] Nguyện…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Du Ca Nhạc Thánh ca
Thánh vịnh 22-B   Sáng tác: Thanh Lâm  
ĐK: CON ĐƯỢC [G] CHÚA CHĂN DẮT DƯỠNG [Am] NUÔI, ĐÂU NÀO [D] CON THIẾU THỐN ĐIỀU [G] CHI. 1) [G] Có Chúa [B] chăn dắt [Em] tôi, tôi [Bm] còn thiếu [Em] thốn điều [Am] chi. [D] Trên đồng…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Du Ca Nhạc Thánh ca
Thánh vịnh 44-B   Sáng tác: Thanh Lâm  
ĐK: TÔN NƯƠNG [Em] HỠI HÃY LẮNG [D] NGHE VÀ [B] ĐƯA MẮT [Em] NHÌN! 1) Tôn [Em] Nương hãy lắng tai [D] nghe, hãy đưa mắt [G] nhìn. [B] Nhà [Em] phụ thân của Tôn [D] Nương quên đi,…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Du Ca, Kim Thuý Nhạc Thánh ca
Thánh vịnh 71   Sáng tác: Thanh Lâm  
ĐK: LẠY [Gm] CHÚA, TOÀN DÂN ĐỊA [D7] CẦU ĐỀU KÍNH TÔN [Gm] NGÀI. [G] 1) [Cm] Xin ban quyền xét [Abmaj7] đoán dư đầy khôn [Gm] ngoan [Cm] cho Đức [Gm] Vua. [D] Xin ban sự công minh, tấm…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Du Ca, nhóm Du Ca Nhạc Thánh ca
Tác giả Thanh Lâm

Chưa có thông tin về tác giả này.