Những sáng tác của nhạc sĩ Ý Vũ

Có 5 bài hát của nhạc sĩ Ý Vũ

Bài tình ca Giêsu   Sáng tác: Ý Vũ  
1. Bài tình [G] ca hát cho hai người, bài tình ca hát cho trăm người Hát [E7] cho cả cuộc [Am] đời tha thiết [D7] yêu hơn [G] Dù thời [C] gian tháng năm [Cm] trôi mau Bài tình…
Ca sĩ thể hiện: Thoại Nghi & Diệu Hiền Nhạc Thánh ca
Dù con ra sao   Sáng tác: Ý Vũ
1. [Em] Dù có như cây [C] sậy bị dập [Em] nát [Am] Chúa cũng đâu [A] nở bẽ gãy [Em] đi Dù con có [C] như tim [D] đèn còn leo [Em] lét [C] Chúa cũng không nở thổi…
Ca sĩ thể hiện: Diệu Hiền Nhạc Thánh ca
Hương thơm   Sáng tác: Ý Vũ
1. Xin [G] làm nụ hoa [Em] nhỏ, sống [C] giữa cỏ giữa [Am] cây Cho [C] nhẹ nhẹ hương [D] bay, hoa theo mây theo [G] gió Xin [G] làm một chiếc [Am] lá, điểm [C] thắm trời mùa…
Ca sĩ thể hiện: Diệu Hiền Nhạc Thánh ca
Huyền thoại một vì sao   Sáng tác: Nhạc Ngoại - Lời Việt: Ý Vũ  
1. [Em] Xưa thật xưa, xa tít bên cõi trời ấy Một [Am] vì sao sáng đưa ai đi [B7] tìm đến nơi Chúa sinh Để [Em] muôn ngàn sau nhân thế mãi mãi còn nhớ Vì [Am] sao đưa…
Ca sĩ thể hiện: Nguyễn Sang, Phi Nguyễn, Hồng Ngọc Nhạc Thánh ca
Tình yêu cứu thoát   Sáng tác: Ý Vũ  
1. [Am] Ai đang đòi ném đá con [Dm] ai đang chờ kết liễu con [F] Ai đang muốn con [C] phải chết [F] khi con ngã sa [E7] lầm lỡ [Am] Sao Chúa chẳng lên án con, [Dm] sao…
Ca sĩ thể hiện: Thúy Hiền Nhạc Thánh ca
Tác giả Ý Vũ

Chưa có thông tin về tác giả này.