Những sáng tác của nhạc sĩ Dương Khiết

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Dương Khiết

Nữ nhi tình (Tâm sự nữ nhi - 女儿情) - Tây Du Ký 1986 OST   Sáng tác: Hứa Cảnh Thanh & Dương Khiết
鸳鸯双栖蝶双飞 yuān yāng [F] shuāng qī dié shuāng [Dm] fēi 满园春色惹人醉 mǎn yuán [F] chūn sè [Dm] rě rén [Am] zuì 悄悄问圣僧 qiǎo qiǎo [F] wèn shèng [Dm] sēng 女儿美不美 nǚ ér [Bb] měi bù [Gm] měi 女儿美不美 nǚ [C]…
Ca sĩ thể hiện: Ngộ Tịnh, Phùng Đề Mạc Nhạc Quốc tế
Tác giả Dương Khiết

Chưa có thông tin về tác giả này.