Những sáng tác của nhạc sĩ Võ Đức Thu

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Võ Đức Thu

Quyết tiến   Sáng tác: Võ Đức Thu
Quyết [A] tiến ta giống dân Lạc Hồng Liều thân [F#m] sống tranh [A] đấu giữ gìn non [E] sông Quyết [A] tiến [C#m] khi nước non nguy [Bm] biến Máu anh [C#m] hùng ngàn [B7] đời nhuộm thắm non…
Ca sĩ thể hiện: Karaoke Nhạc Quê hương
Tống biệt   Sáng tác: nhạc Võ Đức Thu, thơ Tản Đà
Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậm ngùi! [A] Nửa năm tiên [D7] cảnh, một bước trần [Gm] ai Ước cũ duyên [A] thừa có thế [D] thôi! Đá [D]…
Ca sĩ thể hiện: Thái Thanh (trước 75) Nhạc Vàng
Tác giả Võ Đức Thu

Chưa có thông tin về tác giả này.