Những sáng tác của nhạc sĩ Dào Dang Hoàn

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Dào Dang Hoàn

Câu ca em hát Phú Thọ quê mình   Sáng tác: Dào Dang Hoàn
Phú Thọ quê [Am] mình đẹp như gấm [C] hoa Câu ca em hát thoảng hương quê [Em] nhà Đậm đà rừng chè từ tay người [G] hái Thảo [C] thơm chứ quê [F] mình, chứ quê [Am] mình Người…
Ca sĩ thể hiện: Thanh Hoa Nhạc Quê hương
Tác giả Dào Dang Hoàn

Chưa có thông tin về tác giả này.