Những sáng tác của nhạc sĩ Liên Bình Định

Có 3 bài hát của nhạc sĩ Liên Bình Định

Đường chiều   Sáng tác: Liên Bình Định
1. Đường [G] chiều đường chiều hiu hắt nắng vương [C] theo Mây bay lang [D] thang phiêu du bồng [G] bềnh Buồn [D] tê tái khôn [G] nguôi Lối [C] cũ năm xưa con sông [D] xanh trôi quanh…
Ca sĩ thể hiện: Diệu Hiền Nhạc Trữ tình
Nhớ quá Sài Gòn   Sáng tác: Liên Bình Định
1. Nhớ quá Sài [Em] Gòn Sài Gòn tên còn [Am] mãi trong tôi Nhớ quá đi [B7] thôi ta một đời thầm gọi tên [Em] em Sài Gòn năm [B7] xưa như ngàn [Em] hoa thắm khi xuân [Am]…
Ca sĩ thể hiện: Diệu Hiền Nhạc Trữ tình
Sài Gòn trong tôi   Sáng tác: Liên Bình Định
1. Sài Gòn trong [F] tôi lòng vấn vương niềm [Bb] nhớ Sài Gòn trong [Gm] tôi luyến nhớ ôi vô [F] cùng Trưng Vương thuở [Gm] nào người em xuân thắm Lóng [C] lánh tóc mây gọi [F] mời…
Ca sĩ thể hiện: Diệu Hiền Nhạc Trữ tình
Tác giả Liên Bình Định

Chưa có thông tin về tác giả này.