A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

1 bài hát của nhạc sĩ Tào Lữ Phụ

Chợ đời   Sáng tác: Tào Lữ Phụ

1. [Em] Giàu thì nhiều người bước đến bên [D] ta xem như bạn [Em] Nghèo thì ngoảnh mặt, rồi quay [G] lưng đi làm ngơ [Em] Tình đời là thế thắng làm [D] vua thua làm bần [C] Ai…
Ca sĩ thể hiện: Đường Hưng, Lâm Chấn Huy
Tác giả Tào Lữ Phụ

Chưa có thông tin về tác giả này.