Những sáng tác của nhạc sĩ Đông Hà

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Đông Hà

Chia ly   Sáng tác: Đông Hà
Ca sĩ: Bằng Kiều [Em] Một đời lặng thầm sỏi [G] đá buồn tênh [Am] Người xưa còn đâu, tình [D] yêu biết nơi đâu [Em] Ngoài xa mù khơi, ngàn [Am] sóng vẫn trôi [D] Người ơi người hỡi…
Ca sĩ thể hiện: Bằng Kiều Nhạc Trẻ
Tác giả Đông Hà

Chưa có thông tin về tác giả này.