Những sáng tác của nhạc sĩ Audrey Mieir

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Audrey Mieir

Lúc anh nguyện cầu   Sáng tác: Audrey Mieir
1. Khi bóng [G] đêm vừa buông [Bm] xuống Giây phút [D] anh cầu [Em] khẩn Nhớ [D] tôi cầu [D7] thay chăng [G] người ? Tôi vẫn [G] luôn đợi trông [Bm] Chúa Ðưa dắt [D] trên mọi [Em]…
Ca sĩ thể hiện: Unknown Nhạc Thánh ca
Tác giả Audrey Mieir

Chưa có thông tin về tác giả này.