A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

1 bài hát của nhạc sĩ Quirino M. Cortes

Quê hương ôi đẹp sao   Sáng tác: Quirino M. Cortes - Lời Việt: Nguyễn Hoàng Đô

1. [F] Đưa nhau về [C] thăm làng [F] quê luôn chờ [C] mong Từ [F] khi trăng vừa [C] lên bên kia đồi Trong đêm thâu lắng nghe muôn câu hò Lả lơi khi trao duyên dưới [F] mái…
Ca sĩ thể hiện: Hà Thanh Nhạc Ngoại lời Việt
Tác giả Quirino M. Cortes

Chưa có thông tin về tác giả này.