Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Hồ Luân

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Hồ Luân

Mưa La Qua mưa Vĩnh Điện   Sáng tác: nhạc Đynh Trầm Ca, thơ Hồ Luân
Mưa từ La [C] Qua mưa qua Vĩnh [Dm] Điện Có con chim chiền [Am] chiện Ướt cánh khóc trong [C] đêm mưa dài [G] thêm Mưa từ La [F] Qua [C] Mưa ra biển [Em] cả [F] Nước sông…
Ca sĩ thể hiện: Trần Quang Lộc Nhạc Trữ tình
Tác giả Hồ Luân

Chưa có thông tin về tác giả này.