Những sáng tác của nhạc sĩ Hồ Kha

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Hồ Kha

Điếu thuốc tàn   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: Hồ Kha
Intro: [F][G][Em][Am][Dm][G][C] [F][G][Em][Am][Dm][Em][Am] [Am] Cuộc đời này vòng tứ [Dm] sinh luân hồi Nào [G] ai biết trước đâu ngày [C] mai [F] Người anh em lại [G] bỏ xa ta từ [E7] đây Vừa [F] mới ngày [G] qua…
Ca sĩ thể hiện: Lâm Chấn Khang Nhạc Ngoại lời Việt
Người đang làm trời đang xem (Cái chết của Trần Hạo Nam OST)   Sáng tác: Hồ Kha
[Dm] Hạo Nam tôi chẳng [C] biết quan tâm ai [Am] nghèo hay ai giàu [Dm] sang [Bb] Ai thật lòng ai [C] dối lòng Hạo [F] Nam tôi cảm được [A7] mà [Bb] Một lời gọi [C] nhau là…
Ca sĩ thể hiện: Lâm Chấn Khang Nhạc Trẻ
Tác giả Hồ Kha

Chưa có thông tin về tác giả này.