Những sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Trung

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Trần Minh Trung

Lễ hội dưới trăng   Sáng tác: Trần Minh Trung  
1. Mới sáng tinh [C] mơ tung tăng đón [F] chờ Dưới gốc đa [Em] già chú Cuội buồn [Dm] trông Tối xuống đây [Bb] chơi vắng xa tròn [Em7] năm Khắp các nẻo [G7] đường lễ hội trẻ [C]…
Ca sĩ thể hiện: Trần Nhã Trang Nhạc Thiếu nhi
Tác giả Trần Minh Trung

Chưa có thông tin về tác giả này.