Những sáng tác của nhạc sĩ Đặng An Nguyên

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Đặng An Nguyên

Chiều quê hương   Sáng tác: nhạc Đặng An Nguyên, thơ Nguyễn Thuấn
Intro: [Am][C][Dm][E7]-[Am][C][F][E7] [Am] Anh đi giữa chiều đầy sương [C] khói Một thoáng quê hương [Em] bóng chiều khuất [Am] núi Thái Nguyên [F] ơi dù đường dài cách [C] trở Đồi chập [Dm] trùng mấy núi thủa nào [G]…
Ca sĩ thể hiện: Trọng Tấn Nhạc Quê hương
Tác giả Đặng An Nguyên

Chưa có thông tin về tác giả này.