Những sáng tác của nhạc sĩ Lê Trọng Cảnh

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Lê Trọng Cảnh

Mây bay ngàn nhớ   Sáng tác: Lê Trọng Cảnh
1. Mây chiều [Em] trôi về đến trời man mác [Am] buồn Mây ngàn [D] bay sầu vắng lòng anh rã [G] rời Em xa [Em] anh chiều chiều nhìn mây lơ [C] lửng Gom theo [B7] mây ngàn nhớ…
Ca sĩ thể hiện: Don Hồ, Johnny Dũng Nhạc Trẻ
Tác giả Lê Trọng Cảnh

Chưa có thông tin về tác giả này.