Những sáng tác của nhạc sĩ Diệp Hoàng Anh

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Diệp Hoàng Anh

Sao khóc kìa em   Sáng tác: Diệp Hoàng Anh
Vòng hợp âm: [G] [B7] [Em] [C] Nhìn [G] kìa sao ngồi thừ ra đấy Phải chăng còn vương [B7] vấn những ký ức hôm qua? Thả [Em] buồn theo đông phong năm ấy Môi chạm [C] khẽ những khúc…
Ca sĩ thể hiện: Diệp Hoàng Anh Nhạc Trẻ
Tác giả Diệp Hoàng Anh

Chưa có thông tin về tác giả này.