Những sáng tác của nhạc sĩ X2X

Có 1 bài hát của nhạc sĩ X2X

Thiệp hồng người dưng   Sáng tác: X2X  
Ngậm ngùi nước [Am] mắt nghe tin cô theo [G] chồng về nơi xứ [F] xa chốn phồn [Em] hoa Lòng này đau [Am] thắt khi trên tấm thiệp [G] hồng kèm theo lá [F] thư gởi về [Am] nhà…
Ca sĩ thể hiện: Phát Hồ & JokeS Bii & Sinike, Hương Ly & JokeS Bii & Sinike Nhạc Trẻ
Tác giả X2X

Chưa có thông tin về tác giả này.