Những sáng tác của nhạc sĩ Sarah J Hale

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Sarah J Hale

Mary had a little lamb (Mary có một con cừu trắng)   Sáng tác: Sarah J Hale
[C] Mary had a little lamb [G] Little lamb, [C] little lamb Mary had a little lamb Its [G] fleece was white as [C] snow [C] And everywhere that Mary went [G] Mary went, [C] Mary went Everywhere that Mary…
Ca sĩ thể hiện: Nursery Rhymes and Kids Songs Nhạc Trẻ
Tác giả Sarah J Hale

Chưa có thông tin về tác giả này.