Những sáng tác của nhạc sĩ Suzie Nguyễn

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Suzie Nguyễn

Chưa ai dám bỏ em   Sáng tác: Suzie Nguyễn
Vòng hợp âm: [F] [G] [E7] [Am] Chưa có ai dám [F] bỏ em đi Chưa có ai dám [G] bỏ em đi Chưa có ai dám [E7] bỏ em đi Vì chưa ai làm cho em say [Am] mềm…
Ca sĩ thể hiện: Suzie Nguyễn Nhạc Trẻ
Tác giả Suzie Nguyễn

Chưa có thông tin về tác giả này.