Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Hồ Mậu Thanh

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Hồ Mậu Thanh

Chơi vơi   Sáng tác: nhạc Vũ Quốc Nam, thơ Hồ Mậu Thanh
Giấu em vào mùa [Em] thu cúc tàn em thắm [G] lại Một mình cùng hoa [D] dại, em dịu dàng bến [B7] sông Giấu em vào mùa [Am] đông, hanh heo vàng lá [G] rụng Tích nhựa chồi ủ…
Ca sĩ thể hiện: Tân Nhàn Nhạc Trữ tình
Tác giả Hồ Mậu Thanh

Chưa có thông tin về tác giả này.