Những sáng tác của nhạc sĩ 5Mon

Có 1 bài hát của nhạc sĩ 5Mon

Anh đứng từ chiều   Sáng tác: 5Mon  
Vòng hợp âm: [C] [Am] [F] [G] Thương em mất [C] rồi cho anh chờ anh [Am] đợi được không? Đậm sâu mất [F] rồi nên bây giờ ngược [G] gió ngược giông Vì [C] em mấy đèo cũng trèo,…
Ca sĩ thể hiện: Huy Vạc & 5Mon Nhạc Trẻ
Tác giả 5Mon

Chưa có thông tin về tác giả này.