Những sáng tác của nhạc sĩ Sammy Cahn

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Sammy Cahn

Let it snow   Sáng tác: Jule Styne & Sammy Cahn
Vers 1: Oh, the [C] weather [G7] outside is [C] frightful But the [C] fire is [Ebdim] so [G] delightful And [Dm] since we've no [A7] place to [Dm] go Let it [G7] snow, let it snow, let it [C]…
Ca sĩ thể hiện: Dean Martin Nhạc Quốc tế
Tác giả Sammy Cahn

Chưa có thông tin về tác giả này.