Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Xuân Nguyễn

Có 2 bài hát phổ thơ của thi sĩ Xuân Nguyễn

Ươm tình   Sáng tác: nhạc Vi Tuấn Đại, thơ Xuân Nguyễn
1. Ngày [Em] ấy chớm đông rơi [F#7] thềm Một [B7] thoáng hương yêu chợt [Em] về Gần bên [C] nhau phố xưa chiều [F#7] vắng Thế giới [D] là khoảng trời [G] mơ. [B7] 2. Từ [Em] lúc có…
Ca sĩ thể hiện: Thu Trang Nhạc Trữ tình
Vấn vương   Sáng tác: nhạc Vi Tuấn Đại, thơ Xuân Nguyễn
Chiều nắng [B7] phai từng hạt mưa vỗ [Em] về [D] Gặp gỡ nhau nhưng duyên [G] thắm muộn màng [Em] Chỉ biết ước [Am] thầm bước bên nhau Chỉ biết ước [Em] thầm nắm tay nhau Dạo trên [C]…
Ca sĩ thể hiện: Dzoãn Minh Nhạc Trữ tình
Tác giả Xuân Nguyễn

Chưa có thông tin về tác giả này.