Những sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu

Có 3 bài hát của nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu

Đôi bờ thương nhớ   Sáng tác: nhạc Trịnh Ngọc Châu, thơ Nguyễn Khắc Tú
Dòng Lam [Am] Giang chia giữa làm [Dm] chi Nhà anh bên [G] ni nhà em bên [C] nớ [Em] Bên anh bãi [Am] bồi bên em bờ [Dm] lở Hồng Lĩnh quê [G] anh soi bóng dòng [F] trôi…
Ca sĩ thể hiện: Trung Nghĩa Nhạc Quê hương
Lửa tình   Sáng tác: nhạc Trịnh Ngọc Châu, thơ Nguyễn Khắc Tú
Thắp ngọn [Em] đuốc để [D] soi trời đầu [G] hạ Vén mây [D] xưa anh [Bm] tìm bóng giai [Em] nhân Nôn nao sáng [C] hè bâng [D] buâng chiều [G] muộn Bóng em [Am] đâu trong vắng [B7]…
Ca sĩ thể hiện: Trung Nghĩa Nhạc Trữ tình
Về miền ví giặm giận thương   Sáng tác: nhạc Trịnh Ngọc Châu, thơ Đậu Hoài Thanh
Ngày xa [Em] quê mang theo hình [C] bóng núi Hồng sông [G] Lam Chiều hè vi [Bm] vút sáo diều vọng ngân trong gió [G] điệu ví đò đưa Câu [Am] dặm mẹ ru, [Em] ơi quê hương lời…
Ca sĩ thể hiện: Đinh Trang, Trang Dung Nhạc Quê hương
Tác giả Trịnh Ngọc Châu

Chưa có thông tin về tác giả này.