Những sáng tác của nhạc sĩ Daniel Ingram

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Daniel Ingram

Love is in bloom   Sáng tác: Daniel Ingram
[F] Love is in bloom [F] [C] A beautiful [F] bride, A hand [C] some groom [F] Two hearts, [F] becoming one [C] [F] A bond that [F] cannot be undone [G#m] Because love is in bloom [Bb] A [F]…
Ca sĩ thể hiện: Twilight Sparkle Nhạc Trẻ
Tác giả Daniel Ingram

Chưa có thông tin về tác giả này.