Những sáng tác của nhạc sĩ Mike Fay

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Mike Fay

As we gather /The steadfast love of the Lord (Đến tôn thờ Chúa / Tình yêu bền vững)   Sáng tác: Mike Fay & Tom Coomes
ENGLISH Intro: [D] La La La [G] Laaa [Asus4] La [D] La La La [G] La [Asus4] Verse 1: [D] As we [F#m] gather may Your [G] Spirit work [Asus4] within us [Asus2] [D] As we [F#m] gather may we…
Ca sĩ thể hiện: Tom Coomes Nhạc Thánh ca
Tác giả Mike Fay

Chưa có thông tin về tác giả này.