Những sáng tác của nhạc sĩ Gordon Lightfoot

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Gordon Lightfoot

Early morning rain   Sáng tác: Gordon Lightfoot
Intro [G] [Bm] [Am] [D7] [G] [G] In the early mornin' [Bm] rain, [Am] with a [D7] dollar in my [G] hand, And an achin' in my [Am] heart, [D7] and my pocket's full of [G] sand. [G] I'm a…
Ca sĩ thể hiện: Peter & Paul & Mary Nhạc Quốc tế
Tác giả Gordon Lightfoot

Chưa có thông tin về tác giả này.