Những sáng tác của nhạc sĩ Bertha Mỹ Linh Tâm

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Bertha Mỹ Linh Tâm

Lửa tình   Sáng tác: Bertha Mỹ Linh Tâm
Ngày [Am] yêu ngày nhớ ngày [E7] mong Tình trong đã đến mặt không hỡi [Am] tình Nằm [Dm] mơ tình [G] sóng chẻ [C] đôi Trời [E7] mưa sẽ tới dòng sông thơ vẫn [Am] đầy. Hờ [Am] hơ..hờ…
Ca sĩ thể hiện: Bertha Mỹ Linh Tâm Nhạc Trữ tình
Tác giả Bertha Mỹ Linh Tâm

Chưa có thông tin về tác giả này.